Own design

StandPlywood, Louro Faia veneer, stainless steel,India Black stoneFinish - OSMO oil


220 × 220 × 1200